י"ג תמוז, תשע"ה
30 יוני 2015
171/2015
כתב נועם טל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2014 לעומת 2013:
• ערך התפוקה החקלאית  עמד על כ-29.9 מיליארד ש"ח, עלייה של 0.6% בהשוואה לשנת 2013 בהמשך לעלייה של 4.4% ב-2012.
• ערך התשומה החקלאית  עמד על כ-20 מיליארד ש"ח, עלייה של 0.8% בהשוואה לשנת 2013 בהמשך לעלייה של 3.3% ב-2012 ושל 8.2% ב-2011.
• בכמות גידולי השדה חלה עלייה של כ-9.6% בהמשך לגידול של 20.3% ב-2013 ושל 5% ב-2012.
• ערך היצוא החקלאי ב-2014 עמד על 5.1 מיליארד ש"ח, ירידה של 4.3% בהמשך לירידה קלה של 0.2% ב-2013, ולירידה של 3.6% ב-2012.
• במחירי המים לחקלאות חלה עלייה של 5%, בהמשך לעלייה של 7.7% ב-2013 ושל 9.7% ב-2012. לעומת זאת, בכמות המים לחקלאות חלה ירידה של 1.1%, בניגוד למגמת העלייה בשנים קודמות (עלייה בכמות של 11% ב-2013 ועלייה של 4.2% ב-2012).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}