ג' אלול, תשע"ה
18 אוגוסט 2015
220/2015
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אפריל-יוני 2015 ,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

תעשייה, כרייה וחציבה

  • עלייה של 0.4% בייצור התעשייתי
  • אין שינוי במספר משרות השכיר
  • עלייה של 1.2% במספר שעות העבודה למעשה
  • ירידה של 0.8% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 7.3% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

    תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית
  • ירידה של 0.4%

    ענפי הטכנולוגיה העילית[1]
  • עלייה של 2.5% בייצור התעשייתי 

[1] עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}