ל' שבט, תשע"ה
19 פברואר 2015
042/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​אוקטובר-דצמבר 2014 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

תעשייה, כרייה וחציבה:
• עלייה של 6.5% בייצור התעשייתי.
• עלייה של 0.8% במספר משרות השכיר.
• עלייה של 2.5% במספר שעות העבודה למעשה.
• עלייה של 8.3% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 22% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים.

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית:
•    עלייה של 5.6% בייצור התעשייתי.

ענפי הטכנולוגיה העילית [1] :
•    עלייה של 10.3% בייצור התעשייתי.

  * הייצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011: סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 09-06) וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים (33-10) עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית. 
  [1]  עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}