ז' אייר, תשע"ה
26 אפריל 2015
101/2015
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

דצמבר 2014-פברואר 2015 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

תעשייה, כרייה וחציבה:
• עלייה של 9.6% בייצור התעשייתי
• עלייה של 0.8% במספר משרות השכיר
• עלייה של 2.9% במספר שעות העבודה למעשה
• עלייה של 2.7% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 2.9% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית:
• עלייה של 0.8% בייצור התעשייתי

ענפי הטכנולוגיה העילית** :
• עלייה של 17.3% בייצור התעשייתי


* הייצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011: סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 09-06) וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים (33-10).

** עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}