ז' כסלו, תשע"ו
19 נובמבר 2015
315/2015
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יולי-ספטמבר 2015 ,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

 תעשייה, כרייה וחציבה

  • ירידה של 5.2% בייצור התעשייתי
  • ירידה של 2% במספר משרות השכיר
  • ירידה של 1.6% במספר שעות העבודה למעשה
  • עלייה של 5% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 15% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

 

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית

  • עלייה של 0.4% בייצור התעשייתי

 

ענפי הטכנולוגיה העילית[1]

ירידה של 16.9% בייצור התעשייתי
*הייצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011: סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 09-06) וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים (33-10).

[1] עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}