כ"ו אלול, תשע"ה
10 ספטמבר 2015
243/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

השנה נערך שינוי בשנתון הסטטיסטי לישראל במטרה לשפר את הנגשת הנתונים לציבור. הלוחות שפורסמו עד כה בשנתון הסטטיסטי לישראל יופיעו כלוחות שנתיים באתר האינטרנט, ולא יודפסו כפרסום.

הנתונים השנתיים כוללים: לוחות ומפות (תרשימים יעודכנו בהמשך) והם מסודרים על פי נושאים.

מוצגים נתונים עיקריים מתחומי חיים שונים עבור קשת רחבה של משתמשים, וכן נתונים היסטוריים שמהם ניתן ללמוד על התפתחות החברה והכלכלה בישראל. הממצאים מבוססים על סקרים שהלמ"ס עורכת באופן שוטף או חד-פעמי, וכן על תוצאות מפקדים הנערכים מעת לעת. בנוסף כוללים הנתונים מידע הנאסף ממוסדות המדינה ומשרדי הממשלה.

לכל נושא צורף קובץ "מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות" תחת הכותרת "לוחות ומבואות", כפי שהופיע בשנתון הקודם. בנושאים שבהם היו שינויים מתודולוגיים משמעותיים, המבוא שוּנה בהתאם והשינוי סומן בהצללה.

 

בחודשים הקרובים יפורסם שנתון סטטיסטי במתכונת חדשה אשר יעלה לאתר הלמ"ס ויכלול ממצאים עיקריים על מדינת ישראל.​
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}