א' סיון, תשע"ה
19 מאי 2015
129/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2014 הגיעו לישראל 24,112 עולים[1]  - 43% יותר מאשר ב-2013
חל גידול משמעותי במספר העולים מצרפת, מאוקראינה ומרוסיה

  • מאז קום המדינה עלו לישראל כ-3.2 מליון עולים, כ-42% מתוכם מאז שנת 1990.
  • בשנת 2014 - עלו כ-24 אלף עולים, 43% יותר מאשר ב-2013. מכלל העולים ב-2014, 48% הגיעו מבריה"מ (לשעבר), בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 27% הגיעו מצרפת ו-19% הגיעו מארצות הברית
  • ב-2014 חלה עלייה גדולה של 125% בהשוואה ל-2013 במספר העולים מצרפת (6,547 עולים), ועלייה של 74% במספר העולים מרוסיה ומאוקראינה (10,333 עולים). זאת לעומת ירידה חדה של כ-84% במספר העולים מאתיופיה (211 עולים).
  • העולים החדשים השתקעו בעיקר בערים הגדולות. נתניה קלטה 12% מסך העולים ב-2014, ירושלים -11%, תל אביב-יפו - 11%, חיפה - 7% ואשדוד - 6%.
  • רמת ההשכלה של העולים שהגיעו ב-2014 גבוהה יחסית - 67% מהם היו בעלי 13 שנות לימוד ומעלה.
  • בשנת 2014, השתקעו בארץ 4,860 אזרחים עולים[2], אשר יחד עם העולים מסתכמים לכ-29,000 מהגרים חדשים שהגיעו לישראל.

 

[1] כולל עולים, עולים בכוח ותיירים ששינו את מעמדם לעולים או לעולים בכוח; לא כולל אזרחים עולים. 

[2] אזרח עולה: אדם שנולד לאזרח ישראלי בעת שהייתו בחו"ל ונכנס לישראל בכוונה להשתקע; כולל מקרים שבהם האדם נולד בישראל והסדיר את מעמדו כחוק לאחר מכן.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}