א' חשון, תשע"ו
14 אוקטובר 2015
270/2015
כתבו יונתן בר-און, מירי אלון , אולגה ליטינצקי (תחום השכלה גבוהה ומדע ), אורי נפתלוביץ', אביאל קרנצלר (תחום השכלה גבוהה ומדע)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

  • בשנת תשע"ה (2014/15) היו 63 מוסדות להשכלה גבוהה, ובהם למדו 311.8 אלף סטודנטים (מהם 47.2 אלף באוניברסיטה הפתוחה).

  • בהשוואה לתשע"ד (2013/14), בתשע"ה הייתה ירידה כללית (של 1.0%) במספר הסטודנטים לתואר ראשון (באוניברסיטאות - ירידה של 2.0%), ועלייה כללית (של 2.2%) במספר הסטודנטים לתואר שני (אם כי באוניברסיטאות מספרם ירד ב-1.7%) וכן עלייה של 2.3% במספר הסטודנטים לתואר שלישי.

  • בתשע"ה (2014/15), קרוב למחצית מהסטודנטים בשנה הראשונה לתואר ראשון למדו מדעי הרוח או מדעי החברה (44.5% יחד), רוב הסטודנטים לתואר שני למדו מדעי הרוח וכן עסקים ומדעי הניהול (30.9% ו-20.3%, בהתאמה), והסטודנטים לתואר שלישי למדו בעיקר מדעי הטבע ומתמטיקה (40.5%) ומדעי הרוח (24.7%).

  • באותה השנה, הנשים היוו רוב בכל התארים (57.6% בתואר ראשון, 61.3% בתואר שני ו-52.5% בתואר שלישי). שיעוריהן היו גבוהים יותר בקרב הערבים (67.2% בתואר ראשון, 71.0% בתואר שני ו-55.4% בתואר שלישי).

  • בשנים האחרונות עלו שיעורי הערבים באופן משמעותי בכל התארים: בתואר הראשון - מ-9.8% (שנת תש"ס 1999/2000) ל-14.4% בתשע"ה (2014/15), בתואר השני - מ-3.6% ל-10.5%, בהתאמה ובתואר השלישי - מ-2.8% ל-5.9%, בהתאמה.

  • בשנת תשע"ה (2014/15) למדו לתואר ראשון 9.1 אלף סטודנטים חרדים, זוהי עלייה לעומת תשע"ד (אז היו 8.3 אלף סטודנטים חרדים). הם למדו בעיקר מקצועות מתחום החינוך וההכשרה להוראה (30.3%).
  • בשנה זו, 18.0% מהסטודנטים לתואר ראשון היו מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (אשכולות 10-8).(1) בקרב סטודנטים לתואר שני עמד שיעורם על 25.0% ובתואר שלישי - על 32.3%. שיעוריהם של הסטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 3-1) היו 16.4% בתואר הראשון, 11.0% בתואר השני ו-5.8% בתואר השלישי.


  (1) מדד חברתי-כלכלי: מדד משולב לקביעת הרמה החברתית-כלכלית של רשויות מקומיות בעת מפקד האוכלוסין והדיור 2008. ערכי המדד סווגו לסולם של 1 עד 10. 1 מייצג אשכול מגורים הנמוך ביותר, ו-10 מייצג אשכול מגורים הגבוה ביותר. אשכולות המגורים קובצו לשלוש רמות: 3-1 ("נמוכה"), 7-4 ("בינונית"), 10-8 ("גבוהה").  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

  {{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

  {{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

  {{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
  {{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
  {{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

  {{Pagetitle}}

  {{ items[0].date |getDisplayDate}}
  {{ item.LinkTitle }}