ו' תמוז, תשע"ה
23 יוני 2015
165/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​• בשנת תשע"ד (2013/14), 75.1 אלף אנשים קיבלו תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מהם 42.0 אלף מהאוניברסיטאות [1], 24.7 אלף מהמכללות האקדמיות ו-8.4 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך).
• מספר מקבלי התארים בתשע"ד (2013/14) היה גדול פי 4.9 מאשר בשנת תש"ן (1989/90).
• תחומי הלימוד הנפוצים בישראל (בתשע"ד) היו מדעי החברה ומדעי הרוח בקרב מקבלי תואר ראשון, עסקים ומדעי הניהול וכן מדעי הרוח בקרב מקבלי תואר שני ומדעי הטבע והמתמטיקה בקרב מקבלי תואר שלישי .
• בשנים תש"ן-תשע"ד (2013/14-1989/90) חלה ירידה בשיעור מקבלי תואר ראשון במדעי הרוח, ועלייה בקרב מקבלי תואר שני ותואר שלישי.
• 71.5% ממקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות ומהמכללות האקדמיות סיימו את לימודיהם תוך 4 שנים.
• הנשים היוו רוב בקרב מקבלי תואר ראשון ושני (59.5% ו-60.7%, בהתאמה) וקרוב למחצית ממקבלי תואר שלישי (49.7%). בתחום ההנדסה והאדריכלות הנשים היו מיעוט בכל התארים.
• בקרב מקבלי התארים, שיעוריהם היחסיים של הערבים היו: 9.7% ממקבלי תואר ראשון, 8.7% ממקבלי תואר שני ו-3.2% ממקבלי תואר שלישי.

 

[1] כולל מקבלי תארים מהאוניברסיטה הפתוחה. כולל מקבלי תארים מאוניברסיטת אריאל בשומרון. עד שנת תשע"ג (2012/13), ולרבות שנה זו, מוסד זה הוכר כמכללה אקדמית מתוקצבת.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}