י"ז אדר, תשע"ה
08 מרץ 2015
059/2015
כתבה מיכל אבוגנים, תחום עבודה ושכר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​שנת 2014 (נתונים מקוריים)

• השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים גדל ב-2.0%
• השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים גדל ב-1.5%
• מספר משרות השכיר גדל ב-2.2%

על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר 2014)

• עלייה של 1.4% בשכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר, במחירים קבועים (בחישוב שנתי).
• עלייה של 1.2% במספר משרות השכיר (בחישוב שנתי).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}