כ"ב אלול, תשע"ה
06 ספטמבר 2015
233/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 על פי נתונים מקוריים[1]  חודש יוני 2015  
 
  • מספר משרות השכיר היה 3.406 מיליון.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,078 ש"ח.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים [2]  היה 9,589 ש"ח.
 
 
 
 
[1] נתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים. נתונים אלה, בשונה מנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונתיות, חגים וימי פעילות.
[2] מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}