ט"ו סיון, תשע"ה
02 יוני 2015
141/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​• שכרם של עובדי הוראה בכל שלבי החינוך בישראל עמד בשנת 2012 על כ-35,400 דולר (PPP)  בממוצע, לעומת כ-42,500 דולר בממוצע במדינות ה-OECD, פער של כ-20%.
• שכרם של עובדי הוראה בתחילת הקריירה (גילי 34-25) בישראל עמד כ-24,100 דולר (PPP) בממוצע, לעומת כ- 37,000 דולר בממוצע במדינות ה-OECD, פער של כ-54%.
• פערי השכר בין עובדי הוראה בשיא הקריירה (גילי 64-55) לבין עובדי הוראה בתחילת הקריירה (גילי 34-25), עמדו בישראל על כ- 101% בממוצע, בהשוואה לכ- 36% בממוצע במדינות ה-OECD.
• פערי השכר בין גברים לנשים עמדו בישראל על כ-9% בממוצע, בהשוואה לכ- 2% בממוצע במדינות ה-OECD.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}