כ"ח טבת, תשע"ה
19 ינואר 2015
012/2015
כתבו רואי עבודי, תומר כהן, תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת 2012 הסתכמו כמויות הפסולת שנוצרו בענפי התעשייה בכ-3.7 מיליון טון. הפסולת שנוצרה מכילה כ-2.3 מיליון טון פסולת יבשה,  כ-1.2 מיליון טון פסולת מעורבת  וכ-0.2 מיליון טון פסולת מסוכנת .
• כמויות הפסולת שמוחזרו בתעשייה בשנת 2012 הסתכמו בכ-2.2 מיליון טון שהם 60% מכלל הפסולת שנוצרה בענפי התעשייה והחשמל.
• שרפת תוצרי נפט וגז טבעי תורמת לפליטת מזהמי אוויר ובכללם:
• גפרית דו-חמצנית - בעיקר בענפים: אספקת חשמל (54%), ייצור כימיקלים ותרופות (12%), ייצור קוֹק ומוצרי נפט (9%) וכרייה וחציבה (8%).
• תחמוצות חנקן - בעיקר בענף אספקת חשמל (81%).
• כמות הפסולת התעשייתית לנפש בתעשייה (סדר C) בישראל עומדת על 210 ק"ג לנפש, ואילו הערך הממוצע באיחוד האירופי עומד על 541 ק"ג לנפש. כמות הפסולת המיוצרת ליחידת תוצר גולמי בישראל היא 57 טון למיליון אירו.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}