ג' ניסן, תשע"ה
23 מרץ 2015
076/2015
כתבה דנה בן עמי, תחום מאקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

השקעה גולמית בנכסים קבועים - סיכום ההוצאות להגדלת מלאי ההון של נכסים קבועים שבידי המפעלים, הממשלה והמוסדות ללא כוונת רווח. ההשקעות בנכסים קבועים בענפי המשק כוללות: בנייה שלא למגורים, מכונות וציוד, כלי תחבורה ומוצרי קניין רוחני.


בשנת 2014:
•ההשקעות בנכסים קבועים בענפי המשק ירדו ב-3.1%, לאחר עלייה של 1.1% בשנת 2013.
•ההשקעות בענפי המשק ללא אניות ומטוסים ירדו ב-1.9%, לאחר עלייה של 0.3% בשנת 2013.
•ההשקעה בתשתיות ירדה ב-23% בהמשך לירידה של 13.4% בשנת 2013.
•ההשקעה בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) עלתה ב-14.9% לאחר ירידה של 3% בשנת 2013.

 

  * נערך לפי הגדרות המדריך לחשבונות הלאומיים2008  SNA ולפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}