י"א ניסן, תשע"ה
31 מרץ 2015
084/2015
כתב יוסף גריסי, תחום מאזן תשלומים


 

​השקעות נכנסות (IN) - השקעות ישירות של תושבי חו"ל בישראל
יתרות [1]  (בסוף שנת 2013)
• יתרת ההשקעה הסתכמה ב-87.9 מיליארד דולר. היתרה בשנה זו הייתה גדולה ב-15% בהשוואה לשנת 2012 (74.7 מיליארד דולר) וב-26.7% בהשוואה לשנת 2011 (64.4 מיליארד דולר).
• משקל ההשקעה של תושבי חו"ל בחברות ישראליות בענפי המחשוב והמו"פ [2]  מסך יתרת ההשקעה היה 30.3%, בענפי המסחר והשירותים האחרים היה המשקל 24.8% ובתעשיית ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי - 13.6%.
• השקעה ניכרת של תושבי חו"ל בחברות ישראליות, מקורה בארה"ב (22.4% מיתרת ההשקעות) - מתוכה 6.7 מיליארד דולר בענף תעשיית המתכות בסיסיות ו-4.6 מיליארד דולר בענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי. יתרת ההשקעות מאיי קיימן בענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי הסתכמה ב-4.1 מיליארד דולר.
תנועות
• ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל בשנת 2013 הסתכמו ב-11.8 מיליארד דולר.
• במהלך שנת 2013 20.3% (2.4 מיליארד דולר) מההשקעות של תושבי חו"ל בישראל היו בתעשיית מתכות בסיסיות, ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד, 13.7% (1.6 מיליארד דולר) בשירותי מידע ותקשורת ותכנות מחשבים ו-7.3% (0.9 מיליארד דולר) היו בחברות העוסקות במחקר מדעי ופיתוח.

 

  [1] שינוי היתרות משנה לשנה מורכב, בנוסף לתנועות, גם מהפרשי שער, משערוכים ומהתאמות אחרות.
  [2] הנתונים בהודעה הם על פי הסיווג הכלכלי החדש(הסיווג האחיד של ענפי כלכלה 2011).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}