ד' כסלו, תשע"ו
16 נובמבר 2015
310/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הרבעון השלישי של שנת 2015 לעומת הרבעון השני של 2015 (שינוי בחישוב שנתי[1]):

  • עלייה של 2.7% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של 2.4% בהוצאה לצריכה פרטית
  • עלייה של 1.6% בהוצאה לצריכה ציבורית
  • עלייה של  9.7%  ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק
  • עלייה של 1.3% ביבוא סחורות ושירותים ללא יבוא בטחוני, אוניות ומטוסים ויהלומים
  • עלייה של 0.7% בהשקעה בנכסים קבועים{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}