כ"ט תמוז, תשע"ה
16 יולי 2015
187/2015
כתבה נעמי פריש צחמן, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​הרבעון הראשון של שנת 2015  לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2014 (שינוי בחישוב שנתי)[1:
• עלייה של 2.6% בתמ"ג העסקי
• עלייה של 7.9% בהוצאה לצריכה פרטית
• עלייה של % 0.9 בהוצאה לצריכה ציבורית
• ירידה של 2.1% ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק)
• ירידה של 6.5% בהשקעות בנכסים קבועים

 

[1] שינויים בחישוב שנתי -   כאשר X היא סדרה רבעונית מנוכת עונתיות במחירי 2010 ו-t הוא הרבעון הנאמד.
החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד, ברמה שנתית לצורך ביצוע השוואות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}