ט' סיון, תשע"ה
27 מאי 2015
138/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2014
• היבוא לפי ארץ מקור ללא יהלומים מסין (8.1 מיליארד דולר) גבוה מהיבוא לפי ארץ מקור ללא יהלומים מארצות הברית (7.4 מיליארד דולר).
• 26.3% מיבוא הסחורות שמקורן בסין מיובאות לישראל מארצות אחרות.
• ירידה של 18.8% ביבוא סחורות מקוראה הדרומית בין השנים 2014-2012.
• היבוא מרוסיה (ללא יהלומים) הוכפל והסתכם ב-1.3 מיליארד דולר.
• 58.2% מהסחורות המיובאות משווייץ מקורן בארצות אחרות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}