י"ד חשון, תשע"ו
27 אוקטובר 2015
288/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אוגוסט 2015 - נתונים מנוכי עונתיות[1]

  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), ירד ב-3.3% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-2.8 מיליארד דולר.

  • יצוא שירותים עסקיים, ירד ב-5.7% ביחס לחודש הקודם.

  • ההכנסות מתיירות עלו ב-4.6% ביחס לחודש הקודם.

  • יצוא שירותי תחבורה אחרים[2] עלה ב-0.8% ביחס לחודש הקודם.

 

[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות.
[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים. הם כוללים גם שירותי דואר ובלדרות, שהועברו משירותי תקשורת לשירותי הובלה בהתאם למדריך החדש של מאזן התשלומים ( 6BPM). עדכון הנתונים העברה משירותי תקשורת הנכללים בשירותים עיסקיים אחרים לשירותי הובלה) נעשה החל משנת 1995 ואילך.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}