ו' תמוז, תשע"ה
23 יוני 2015
162/2015
כתבה בטי שמריהו, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אפריל 2015 - נתונים מנוכי עונתיות
• סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), ירד ב-2.6% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-2.7 מיליארד דולר.
• יצוא שירותים עסקיים (ללא חברות הזנק), ירד ב-2.5% ביחס לחודש הקודם.
• ההכנסות מתיירות עלו באחוז אחד ביחס לחודש הקודם.
• יצוא שירותי תחבורה אחרים  ירד ב-8.7% ביחס לחודש הקודם.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}