ט' אייר, תשע"ה
28 אפריל 2015
106/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​פברואר 2015 - נתונים מנוכי עונתיות[1]
•סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), עלה ב-0.4% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-2.9 מיליארד דולר.
•יצוא שירותים עסקיים, ירד ב-0.2% ביחס לחודש הקודם.
•ההכנסות מתיירות עלו ב-1.6% ביחס לחודש הקודם.
•יצוא שירותי תחבורה אחרים[2] עלה ב-2.9% ביחס לחודש הקודם.

 

[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות.

[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}