ד' אלול, תשע"ה
19 אוגוסט 2015
221/2015
כתבה אילת כהן-קסטרו
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​יציאות של ישראלים בשנת 2013

כ-16.2 אלף תושבי ישראל יצאו לחו"ל ושהו שם ברציפות יותר משנה (לעומת 15.9 אלף ב-2012). מתוכם 15.4 אלף (95%) יהודים ואחרים (מהם 11.8 אלף יהודים) וכ-0.8 אלף ערבים. 
6.9 אלף מהיוצאים היו יהודים ואחרים שנולדו בישראל ו-7.5 אלף היו יהודים ואחרים ילידי חו"ל (5.6 אלף מהם עלו משנת 1990 ואילך).
חזרות של ישראלים בשנת 2013

כ-8.9 אלף תושבי ישראל (לא כולל ישראלים הבאים לביקורי מולדת) חזרו מחו"ל לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה (בדומה לשנת 2012, שבה היו 8.8 אלף חוזרים).
תקופת השהייה בחו"ל של החוזרים בשנת 2013 הייתה כדלקמן: 52% מהחוזרים שהו בחו"ל בין שנה לשנתיים, 18% שהו בחו"ל בין שנתיים לשלוש שנים, 15% שהו בחו"ל בין שלוש לשש שנים ו-15% שהו בחו"ל יותר משש שנים ברציפות.
מאזן ההגירה בשנת 2013

בדומה לשנים האחרונות, גם בשנת 2013 מאזן ההגירה  של ישראל היה שלילי ועמד על כ-7.3 אלף ישראלים (לא כולל עולים). כלומר, מספר הישראלים היוצאים היה גבוה ממספר הישראלים החוזרים. שיעור מאזן ההגירה  עמד על 0.9 מהגרים לאלף תושבים בישראל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}