כ"ז כסלו, תשע"ו
09 דצמבר 2015
332/2015
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים:

  • בינואר - נובמבר  השנה נרשמו 5.5 מיליון יציאות(1) לחו"ל, עלייה של 14% לעומת אותה תקופה אשתקד . בדרך האוויר נרשמה עלייה של 15% (5.1 מיליון  יציאות לחו"ל).
  • בחודש נובמבר השנה נרשמו 337 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 320 אלף היו דרך האוויר, 14 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר ( 3 אלף יציאות ) היו דרך הים.
  • 4% מכלל היציאות היו ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת(2).
  • בחישוב מספר היוצאים(3) לחו"ל בחודש נובמבר, נרשמו 302 אלף ישראלים, מתוכם 282 אלף יצאו פעם אחת והשאר יצאו פעמיים או יותר .


נתונים מנוכי עונתיות ומגמה: (לוח 1)

  • על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, ספטמבר – נובמבר, 495 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (5.9 מיליון ברמה שנתית) - עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים, יוני – אוגוסט, בהם נרשמו 486 אלף יציאות בממוצע לחודש (5.8 מיליון ברמה שנתית).
  • מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, ספטמבר – נובמבר, היתה יציבות בנתוני המגמה, לעומת עלייה של 8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים, יוני - אוגוסט ( 0.7% בממוצע מדי חודש) .


 

(1) כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 3).
(2) אנשים ששהו יותר מ – 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
(3) הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}