כ"ח תשרי, תשע"ו
11 אוקטובר 2015
264/2015
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים:

  •     בינואר - ספטמבר השנה נרשמה עלייה של 17% לעומת אותה תקופה אשתקד (4.7 מיליון יציאות[1] לחו"ל). בדרך האוויר נרשמה עלייה של 18% (4.4 מיליון יציאות לחו"ל).

  •      בחודש ספטמבר השנה נרשמו 753 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 692 אלף היו דרך האוויר, 53 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר (9 אלף יציאות) היו דרך הים.

 2% מכלל היציאות היו ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[2].

 
  •      בחישוב מספר היוצאים[3] לחו"ל בחודש ספטמבר, נרשמו 706 אלף ישראלים, מתוכם 675 אלף יצאו פעם אחת והשאר יצאו פעמיים או יותר. 

 

 נתונים מנוכי עונתיות ומגמה: (לוח 1)

  •     על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, יולי - ספטמבר 2015, 515 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (6.2 מיליון ברמה שנתית) - עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים, אפריל - יוני 2015, בהם נרשמו 479 אלף יציאות בממוצע לחודש (5.7 מיליון ברמה שנתית).

  •       מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, יולי - ספטמבר 2015, היתה עלייה של 11% בחישוב שנתי (0.8% בממוצע מדי חודש) לעומת עלייה של 16% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים, אפריל - יוני 2015 (1.3% בממוצע מדי חודש) .
[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 3).

[2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ
 לא יותר מפעמיים במהלך השנה.

[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}