כ' טבת, תשע"ה
11 ינואר 2015
006/2015
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2014 מאופיינת בשתי תקופות שונות של כניסות תיירים, זאת בהשפעת מבצע "צוק איתן" שהחל בחודש יולי 2014:
•  ינואר-יוני - עלייה של 19% לעומת החודשים המקבילים ב-2013.
•  יולי-דצמבר - ירידה של 20% לעומת החודשים המקבילים ב-2013.

שנת 2014 בהשוואה לשנת 2013 (לוח א):
•  3.3  מיליון כניסות מבקרים - ירידה של 8%.
•  2.9 מיליון כניסות תיירים - ירידה של 1%.
•  2.5 מיליון כניסות תיירים דרך האוויר - ירידה של 2%.
•  399 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה - עלייה של 5% (יוזכר כי ב-2013 נרשם מספר נמוך של כניסות דרך טאבה  כנראה בהשפעת המהומות במצרים במהלך השנה).
•  הירידה (8%)  שנרשמה בכניסות מבקרים נבעה בעיקר מירידה של 44% בכניסות מבקרי יום.

נתונים מנוכי עונתיות סה"כ :

 בשני הרבעונים הראשונים של 2014 הייתה עלייה של 21% בהשוואה לרבעונים המקבילים ב-2013. בעקבות תחילת מבצע "צוק איתן" נרשמה ירידה חדה של 24% ברבעון השלישי , וירידה מתונה יותר של 15% ברבעון הרביעי.

 

* הגדרות:
מבקרים - כולל תיירים ומבקרי יום.
תייר - מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום).
מבקר יום - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (באותו יום). בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.
נוסע בשיוט - תייר הנכנס לישראל בשיט חופים ליום או ליומיים וחוזר לאנייה ללינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}