כ"ב סיון, תשע"ה
09 יוני 2015
147/2015
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר - מאי 2015 לעומת ינואר -מאי 2014 - נתונים מקוריים ( לוח א')
• 1.3 מיליון כניסות מבקרים[1]  - ירידה של 18%.
• 1.2 מיליון תיירים[2] - ירידה של 17% .
• 95 אלף מבקרי יום[3] - ירידה של 36% .
• 17 אלף כניסות נוסעים בשיוט[4] - ירידה של 69%

מרס - מאי 2015 נתונים מנוכי עונתיות: [5](לוח 2)
בסה"כ כניסות תיירים - נרשמה עלייה של 2% בהשוואה לממוצע הכניסות מנוכה העונתיות של שלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2014 - פברואר 2015), ואילו בהשוואה לממוצע מנוכה העונתיות של מרס - מאי 2014 נרשמה ירידה של 19% .
בכניסות תיירים בדרך האוויר - נרשמה עלייה של 2% בהשוואה לממוצע הכניסות מנוכה עונתיות של שלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2014 - פברואר 2015), ואילו בהשוואה לממוצע מנוכה העונתיות של מרס-מאי 2014 נרשמה ירידה של 16%.

 

[1] "מבקר" תייר ומבקר יום
[2] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
[3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
[4] "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה
[5] החל ביולי 2014 חושבו נתונים מנוכי עונתיות בהתחשב בשבר בסדרות שנגרם בעקבות "מבצע צוק איתן".{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}