כ' שבט, תשע"ה
09 פברואר 2015
030/2015
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר 2015 - נתונים מקוריים ( לוח א')
• 182 אלף כניסות מבקרים[1] לישראל.
• 168 אלף כניסות תיירים[2].
• 149 אלף כניסות תיירים[2] בדרך האוויר.
• 19 אלף כניסות תיירים[2] בדרך היבשה.
• 14 אלף כניסות של מבקרי יום[3], לא נרשמו כניסות של נוסעים בשיוט[4].

נתונים מנוכי עונתיות:
חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה שהחלה ביולי 2014, נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יוני 2014 לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים הראשונים של המשבר.
חודש ינואר 2015:
בסה"כ כניסות תיירים למרות הירידה של 15% לעומת ינואר אשתקד, נרשמה עלייה של 6% בהשוואה לממוצע הכניסות מנוכה עונתיות של הרבע האחרון של שנת 2014.
בכניסות תיירים בדרך האוויר למרות הירידה ש 11% לעומת ינואר 2014, נרשמה עלייה של 9% בהשוואה לממוצע הכניסות מנוכה עונתיות של הרבע האחרון של שנת 2014.

[1] "מבקר" תייר ומבקר יום
[2] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
[3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
[4] "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}