כ"ז כסלו, תשע"ו
09 דצמבר 2015
330/2015
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר - נובמבר 2015 לעומת ינואר -נובמבר 2014 - נתונים מקוריים ( לוח א')

  • 2.9 מיליון כניסות מבקרים(1) - ירידה של 5%.
  • 2.6 מיליון כניסות תיירים(2) - ירידה של 4% .
  • 291 אלף מבקרי יום(3) - ירידה של 6% .
  • 86 אלף כניסות נוסעים בשיוט(4), בדומה לשנת 2014.


ספטמבר - נובמבר 2015 נתונים מנוכי עונתיות ומגמה :(5) (לוח 2)
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (ספטמבר - נובמבר) נרשמו 2.7 מיליון  כניסות של תיירים ברמה שנתית (229 לחודש בממוצע לחודש) זאת לעומת 2.9 מיליון כניסות ברמה שנתית שנרשמו  בחודשים יוני-אוגוסט  2015  (239 אלף כניסות בממוצע לחודש).
מניתוח נתוני המגמה של התיירים עולה כי בחודשים ספטמבר - נובמבר  2015 נרשמה ירידה של 22% בחישוב שנתי   , זאת לעומת ירידה של 4% שנרשמה בחודשים יוני -אוגוסט 2015 .


 

(1) "מבקר" תייר ומבקר יום
(2) "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
(3) "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
(4) "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה
(5) החל ביולי 2014 חושבו נתונים מנוכי עונתיות בהתחשב בשבר בסדרות שנגרם בעקבות "מבצע צוק איתן".{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}