כ"ח תשרי, תשע"ו
11 אוקטובר 2015
263/2015
כתבה אוסנת לוי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר -ספטמבר 2015 לעומת ינואר -ספטמבר 2014 - נתונים מקוריים ( לוח א')

  •  2.3 מיליון כניסות מבקרים[1] - ירידה של 6%.

  • 2.1 מיליון כניסות תיירים[2] - ירידה של 6% .

  •  230 אלף מבקרי יום[3] - ירידה של 8% . 

  •   52 אלף כניסות נוסעים בשיוט[4] - ירידה של 22%.

 

יולי - ספטמבר 2015 נתונים מנוכי עונתיות:[5] (לוח 2)

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (יולי - ספטמבר) נרשמו 242 אלף כניסות תיירים סה"כ בממוצע לחודש לעומת 238 אלף כניסות בממוצע לחודש בחודשים אפריל-יוני .

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (יולי - ספטמבר) נרשמו 217 אלף כניסות תיירים בדרך האוויר בממוצע לחודש לעומת 213 אלף כניסות בממוצע לחודש בחודשים אפריל-יוני. 


[1] "מבקר" תייר ומבקר יום

[2 ]"תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)

[3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט

[4] "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה

[5] החל ביולי 2014 חושבו נתונים מנוכי עונתיות בהתחשב בשבר בסדרות שנגרם בעקבות "מבצע צוק איתן".{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}