י"ח אדר, תשע"ה
09 מרץ 2015
060/2015
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

פברואר 2015 - נתונים מקוריים ( לוח א')
• 199 אלף כניסות מבקרים[1] לישראל.
• 187 אלף כניסות תיירים[2].
• 169 אלף כניסות תיירים[2] בדרך האוויר.
• 18 אלף כניסות תיירים[2] בדרך היבשה.
• 12 אלף כניסות של מבקרי יום[3], לא נרשמו כניסות של נוסעים בשיוט[4]

ממוצע חודשים ינואר-פברואר 2015 נתונים מנוכי עונתיות[5]:

בסה"כ כניסות תיירים - למרות שנרשמה ירידה של 15% לעומת הממוצע מנוכה העונתיות של ינואר-פברואר אשתקד, נרשמה עלייה של 6% בהשוואה לממוצע הכניסות מנוכה עונתיות של הרבע האחרון של שנת 2014.

בכניסות תיירים בדרך האוויר-  למרות שנרשמה ירידה של 11% לעומת הממוצע מנוכה העונתיות של ינואר-פברואר 2014, נרשמה עלייה של 9% בהשוואה לממוצע הכניסות מנוכה עונתיות של הרבע האחרון של שנת 2014.

 

 

[1] "מבקר" תייר ומבקר יום
[2] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
 [3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
[4]"נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה
[5] חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה שהחלה ביולי 2014, נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יוני 2014 לרמה הנמוכה  שהתקבלה בחודשים  הראשונים של המשבר (בעקבות "מבצע צוק איתן").{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}