ג' ניסן, תשע"ה
23 מרץ 2015
075/2015
כתבה ניקול אמור, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​ינואר-פברואר 2015 בהשוואה לינואר-פברואר 2014


•  בחודשיים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-2.6 מיליון (ירידה של 10%). מתוכם 1.5 מיליון לינות של ישראלים (עלייה של 4%).
•  41% מסך כל הלינות במלונות היו של תיירים (49% בינואר-פברואר אשתקד).
• תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-50%, לעומת ינואר- פברואר 2014 שאז תפוסת החדרים הייתה 55%.
• תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 40% במחוז הצפון ל-58% במחוז תל אביב.
• בתפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נרשמה ירידה בכל היישובים. הירידה הגדולה ביותר נרשמה בירושלים ובשפת ים המלח.
נתונים מנוכי עונתיות.
• מבצע "צוק איתן" שחל בחודשים יולי-אוגוסט 2014 השפיע על נתוני לינות התיירים בחודשים שלאחר מכן. בינואר – פברואר השנה נרשמה ירידה של 24%  בלינות התיירים לעומת החודשיים הראשונים אשתקד, ואילו בהשוואה לממוצע של הרבע האחרון של שנת 2014  נרשמה עלייה של 5%.
• בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2014-פברואר 2015) הרמה השנתית של מספר לינות התיירים הייתה 8.4 מיליון לינות בהשוואה ל-7.5 מיליון בשלושת החודשים שקדמו.
• לינות הישראלים לא הושפעו כמעט ממבצע "צוק איתן". בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2014-פברואר 2015) הרמה השנתית של מספר לינות הישראלים, הייתה 13.4 מיליון לינות בדומה לשלושת החודשים שקדמו.

* נתונים ארעיים{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}