ו' אב, תשע"ה
22 יולי 2015
193/2015
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​ינואר-יוני 2015 בהשוואה לינואר-יוני 2014


• במחצית הראשונה של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-10.0 מיליון (ירידה של 8%). מתוכם 5.9 מיליון היו לינות של ישראלים (עלייה של 8%) ו-4.1 מיליון לינות היו של תיירים (ירידה של 25%).
•  41% מסך כל הלינות במלונות היו של תיירים (50% בינואר-יוני אשתקד).
• תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-59% לעומת 66% בינואר-יוני 2014.
• תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 48% במחוז הצפון ל-68% במחוז תל אביב.
• בתפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נרשמה ירידה בכל היישובים. הירידה הגדולה ביותר נרשמה בירושלים (54% לעומת 69% אשתקד).
נתונים מנוכי עונתיות
• מבצע "צוק איתן" שחל בחודשים יולי-אוגוסט 2014 השפיע על נתוני לינות התיירים גם בחודשים שלאחר מכן. בינואר-יוני השנה נרשמה ירידה של 25%  בלינות התיירים לעומת ששת החודשים הראשונים אשתקד.
• הרמה השנתית של מספר לינות התיירים שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2015) הייתה 8.5 מיליון לינות - עלייה בהשוואה ל-8.3 מיליון לפי שלושת החודשים הקודמים.
• לינות הישראלים בשלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2015) הגיעו לרמה שנתית של  14.0 מיליון בהשוואה ל-13.6 מיליון בחישוב לפי שלושת החודשים הקודמים.

 

*נתונים ארעיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}