ט' אייר, תשע"ה
28 אפריל 2015
104/2015
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​ינואר-מרס 2015 בהשוואה לינואר-מרס 2014
• בשלושת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-4.1 מיליון (ירידה של 10%). מתוכם 2.4 מיליון לינות של ישראלים (עלייה של 9%).
•  42% מסך כל הלינות במלונות היו של תיירים (52% בינואר-מרס אשתקד).
• תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-52%, לעומת ינואר- מרס 2014 שאז תפוסת החדרים הייתה 58%.
• תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 42% במחוז הצפון ל-61% במחוז תל אביב.
• בתפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נרשמה ירידה בכל היישובים. הירידה הגדולה ביותר נרשמה בירושלים ובטבריה.
נתונים מנוכי עונתיות
• מבצע "צוק איתן" שחל בחודשים יולי-אוגוסט 2014 השפיע על נתוני לינות התיירים בחודשים שלאחר מכן. בינואר – מרס השנה נרשמה ירידה של 25%  בלינות התיירים לעומת השלושת החודשים הראשונים אשתקד, ואילו בהשוואה לממוצע של הרבע האחרון של שנת 2014  נרשמה עלייה של 3%.
• הרמה השנתית של מספר לינות התיירים שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (ינואר-מרס 2015) הייתה 8.3 מיליון לינות בהשוואה ל-8.0 מיליון לפי שלושת החודשים שקדמו.
• לינות הישראלים בשלושת החודשים האחרונים (ינואר-מרס 2015) הגיעו לרמה שנתית של  13.6 מיליון לעומת 13.4 בשלושת החודשים שקדמו.

 

* נתונים ארעיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}