י"ד אב, תשע"ה
30 יולי 2015
203/2015
כתב מופאק סיף, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​אפריל - יוני 2015 לעומת ינואר - מרץ 2015 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)
• יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-16.9%
• סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-8.1%
• מדד המכירות ברשתות שיווק ירד ב-3.6%
• יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-2.1%
• מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4%

 אפריל - מאי 2015 לעומת פברואר- מרץ 2015 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)
• מדד הייצור התעשייתי ירד ב-10.4%
• מדד הפדיון במסחר הקמעוני ירד ב-3.7%
• מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) ירד ב-1.9%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}