י"ג סיון, תשע"ה
31 מאי 2015
139/2015
כתב מופאק סיף, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

פברואר - אפריל 2015 לעומת נובמבר 2014- ינואר 2015 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)
• יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-13.8%
• סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-4.7%
• מדד המכירות ברשתות שיווק ירד ב-0.1%
• יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-2.5%
• מדד המחירים לצרכן ירד ב-1.2%

פברואר - מרץ 2015 לעומת דצמבר 2014 - ינואר2015 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)
• מדד הייצור התעשייתי עלה ב-6.2%
• מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-0.7%
• מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-3.4%​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}