ז' אדר, תשע"ה
26 פברואר 2015
054/2015
כתב מופאק סיף, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​נובמבר 2014 - ינואר 2015 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

·  יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) עלה ב-22.9%

·  סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-3.4%

·  מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-6.8%

·  מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.4%

·  יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-24.8%

 

 נובמבר - דצמבר 2014 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

·  מדד הייצור התעשייתי עלה ב-7.5%

·  מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-3.4%

מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-5.7%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}