י"ג אב, תשע"ה
29 יולי 2015
200/2015
כתב שלמה נהיר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נישאים בישראל בשנת 2013
•52,705 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין.[1] כ-75% מהם יהודים.
•שיעור הנישואין הגולמי[2] היה 6.5 לאלף הן בכלל האוכלוסייה והן בקרב היהודים. שיעור זה היה מהגבוהים במדינות ה‑OECD.
•גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.7 (28.0 בקרב  היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.1 (26.0 בקרב היהודיות).
•כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף 1970 ל-65% בסוף שנת 2013. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-50%.

דיווחים על נישואין בחו"ל בשנת 2013

בשנת 2013, דווחו למרשם האוכלוסין 8,939 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.[3]

 

 

[1] הנתונים אינם כוללים נישואין שנערכו בחו"ל או נישואין אלטרנטיביים של יהודים שנערכו בישראל ואשר אינם במסגרת יהודית אורתודוקסית.

[2] מספר מקרי הנישואין לאלף נפש באוכלוסייה ממוצעת.

[3] חלק מהנישואין שנערכו בחו"ל הם נישואין אזרחיים וחלקם נערכו במסגרת דתית, אך אין ללמ"ס אפשרות להבחין ביניהם באופן מוחלט. יש לציין כי מבדיקות שנעשו בעבר עולה שכ-10% מהרשומים במרשם האוכלוסין שנישאו בחו"ל עשו זאת במהלך שהייה רצופה של יותר משנה בחו"ל ומרכז חייהם אינו בישראל (ראה: נהיר, שלמה (2011). זמן הדיווח על נישואין של ישראלים שנערכו בחו"ל. סדרת ניירות עבודה מס' 59. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}