כ"ד אייר, תשע"ה
13 מאי 2015
124/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 


·   ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל. בסוף 2013 עמד מספר התושבים בירושלים על 829,900 נפש, מהם 522,300 יהודים ואחרים (63%)[1] ו-307,600 ערבים (37%).

·  במהלך שנת 2013, גדלה אוכלוסיית ירושלים ב-14,600 תושבים. לאוכלוסייה נוספו כ-19,100 איש כתוצאה מריבוי טבעי ו-3,100 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית. 7,400 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי.[2]

·   בני ברק, תל אביב-יפו ובית שמש הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל אביב-יפו וביתר עילית הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר.
 

·   שיעור הפריון הכולל (מספר ילדים ממוצע הצפוי לאישה בימי חייה) בירושלים עמד על 3.87 ילדים לאישה. שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי (3.03).

·    משק בית ירושלמי מונה בממוצע 3.9 נפשות, והוא גדול מהממוצע הארצי (3.3 נפשות בממוצע) וממשקי הבית בערים הגדולות האחרות: אשדוד (3.3), ראשון לציון (3.1), פתח תקווה (3.0), חיפה (2.5) ותל אביב-יפו (2.3).

·   מבין שש הערים הגדולות, בירושלים נמצא אחוז הבעלות הנמוך ביותר על רוב מוצרי התקשורת והבידור.

·   58% ממשקי הבית בירושלים גרים בדירה בבעלותו של לפחות אחד מבני משק הבית או בבעלות קרובי משפחה, לעומת 68% מכלל משקי הבית באוכלוסייה.

·   ל-11% ממשקי הבית בירושלים אין חשבון בנק (כ-24.5 אלף משקי בית שבהם כ-120.6 אלף נפשות), לעומת 3% ממשקי הבית בכלל האוכלוסייה שאין להם חשבון בנק.

·  88% מהאוכלוסייה הבוגרת בירושלים מרוצים מחייהם, בהשוואה ל-85% מהאוכלוסייה ביתר היישובים.

·  30% מתושבי ירושלים (45% מהיהודים) מרוצים מכמות השטחים הירוקים והפארקים באזור מגוריהם, לעומת 55% בממוצע הארצי.

·  בירושלים, שיעור המרגישים עניים הוא הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות: 28% הרגישו עניים בשנה האחרונה (18% מהאוכלוסייה היהודית בירושלים, ו-45% מהאוכלוסייה הערבית בירושלים).

·   מבין היהודים בירושלים, 35% מגדירים את עצמם כחרדים, 18% מגדירים את עצמם כדתיים, 12% - כמסורתיים-דתיים, 14% - כמסורתיים לא כל כך דתיים ו-20% - כחילונים.

·  בשנת תשע"ג (2012/13) מבין תלמידי כיתות יב בחינוך העברי אשר התגוררו בירושלים, רק כמחצית (51%) ניגשו לבחינות הבגרות. זאת משום שרוב תלמידי יב בעיר (54%) למדו במסגרת הפיקוח החרדי שאינו נוהג להגיש את תלמידיו לבגרות.

·  בשנת 2013 היו בירושלים כ-36,400 עסקים פעילים,[3] שהם כ-7% מסך העסקים הפעילים בישראל.

במשך העשור החולף גדל מספר כלי הרכב בבעלות תושבי ירושלים (או חברות הרשומות בירושלים) בכ-40%.

 

 

[1] קבוצת האחרים כוללת נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים.

[2] בעקבות המפקד המשולב של 2008 הוכנסה שיטה חדשה לחישוב אומדני אוכלוסייה. לכן ב-2013 סך הגידול אינו בהכרח תוצאה של סכום מרכיבי הגידול.

[3] יחידת עסק הוגדרה כפעילה בשנת הפעילות הקלנדרית אם נרשמה עבורה פעילות חיובית בחודש אחד לפחות באותה שנה. פעילות חיובית יכולה להירשם בפדיון חיובי או בתשומות חיוביות, לרבות מספר משרות שכיר חיובי.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}