כ"ג טבת, תשע"ה
14 ינואר 2015
008/2015
כתבה שלומית דרור כהן, תחום מרשם דירות ומבנים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2013 בקרב ישראלים בני 20 ומעלה:


• עלייה בשיעור התעסוקה במגזר החרדי בשנים האחרונות:
 בשנת 2013 שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים בגיל 64-25 עמד על 56%, לעומת 50%-40% בשנים 2011-2002.
 בקרב הנשים החרדיות, החל מ-2012, ניכר זינוק בשיעור התעסוקה והוא הגיע ל-68% בשנת 2013, לאחר שבשנים 2011-2002 הוא נע סביב 50%.
• גם בקרב הנשים הערביות חלה עלייה בשיעור התעסוקה, ובשנת 2013 הוא הגיע ל-33%. כלומר, אחת מתוך שלוש נשים ערביות בגיל 64-25 הייתה מועסקת בשנים 2012 ו-2013, לעומת שיעור התעסוקה בשנים 2011-2002 שנע בין 16% ל-25% בלבד.
• בקרב כלל המועסקים 38% דיווחו שהיו 'מרוצים מאוד' ו-48% דיווחו שהיו 'מרוצים' מעבודתם.
מבין משלחי היד השכיחים, שיעורים גבוהים יחסית של 'מרוצים מאוד' מעבודתם נמצאו בקרב מרצים באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה (85%), גננות ומורים בבתי ספר (57%), מזכירות מנהליות ועובדי מזכירות (56%) ומנכ"לים (51%). לעומת זאת, שיעורים נמוכים יחסית של 'מרוצים מאוד' מעבודתם נמצאו בקרב מאבטחים (20%), נהגים (19%), מטפלים סיעודיים (16%) ועובדי ניקיון (15%).
• 56% מהמועסקים היו מרוצים מהכנסתם מהעבודה: 10% 'מרוצים מאוד' ו-46% 'מרוצים'. 28% היו 'לא כל כך מרוצים' ו-15% 'בכלל לא מרוצים' מהכנסתם מהעבודה.
• ל-56% מהמועסקים 'אין חשש כלל' לאבד את מקום עבודתם בשנה הקרובה, ל-28% מהמועסקים יש 'חשש קטן', ל-9% יש 'חשש גדול' ול-4% יש 'חשש גדול מאד'.
• 37% מהמועסקים התקשו לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. 12% מכלל המועסקים הרגישו עניים בשנה האחרונה (כ-400 אלף מועסקים).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}