כ"א כסלו, תשע"ו
03 דצמבר 2015
326/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בקרב בני 20 ומעלה
בשנת 2014, התנדבו כ-1.2 מיליון ישראלים, שהם 23% מבני 20 ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל. 22% מהנשים ו-24% מהגברים, 26% מהיהודים ו-9% מהערבים התנדבו ב-2014.
 46% התנדבו במסגרת ארגון או כמה ארגונים, 39% התנדבו באופן פרטי ו-15% נוספים התנדבו הן במסגרת ארגון והן באופן פרטי.
מבין המתנדבים במסגרת ארגון, 729.1 אלף איש, 39% התנדבו בארגון שתחום פעילותו הוא עזרה לנזקקים (כגון: קשישים, נכים, מיעוטי יכולת, נוער במצוקה) ו-21% התנדבו בתחום החינוך. בני 20 ומעלה שהתנדבו במסגרת ארגון, לפי תחום הפעילות של הארגון, אחוזים
בקרב היהודים, חרדים ודתיים מתנדבים בשיעורים גבוהים יותר (40% ו-39%, בהתאמה) מאשר מסורתיים וחילונים (25%-23%).
40% מהמתנדבים, עוסקים בפעילות זו עד 9 שעות בחודש, 37% מתנדבים 10 שעות ויותר בחודש, ו-18% מתנדבים מספר שעות לא קבוע. (היתר, 5%, התנדבו באופן חד-פעמי או מספר שעות לא ידוע).  
אנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם - 94% מדווחים כי הם מרוצים מחייהם: 44% מדווחים כי הם 'מרוצים מאוד' (לעומת 28% מאלה שאינם מתנדבים) ו-50% נוספים מדווחים כי הם 'מרוצים'.
כמו כן, אנשים שמתנדבים הם אופטימיים יותר, 61% מהם מעריכים כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובות, לעומת 53% אופטימיים מבין אלה שאינם מתנדבים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}