י"ד חשון, תשע"ו
27 אוקטובר 2015
289/2015
כתבו דפנה הרטל (תחום בריאות ותנועה טבעית), נעמה רותם (תחום סטטיסטיקה של בריאות ותנועה טבעית)


 

סרטן השד הוא הסוג השכיח ביותר של מחלת הסרטן בקרב נשים בישראל בכל קבוצות האוכלוסייה, וגרם ל-5% מסך תמותת הנשים ב-2013. סרטן השד גרם לחמישית (19.6%) מתמותת הסרטן בקרב נשים בישראל. בקרב נשים יהודיות גרם סרטן השד ל-19.1% מכלל התמותה מסרטן ובקרב נשים ערביות ל-26.0%.

בשנת 2013 נפטרו מסרטן השד 1,052 נשים, מהן 906 יהודיות (86.1%) ו-105 ערביות (10.0%). שיעור התמותה[1] מסרטן השד בקרב נשים יהודיות וערביות בשנת 2013 היו כמעט זהים (17.1 ו-17.3, בהתאמה), בהשוואה לשיעור של 23.6 ושל 10.4, בהתאמה בשנת 1998.


[1] שיעור ל-100 אלף, מתוקנן לגיל לפי אוכלוסיית תקן של ארגון הבריאות העולמי, 1970.
שיעור תמותה מתוקנן לגיל נותן אומדן לשיעור התמותה באוכלוסייה הנבדקת אם התפלגות הגילים באוכלוסייה זו הייתה זהה לזו של אוכלוסיית תקן. תקנון לגיל מאפשר השוואה בין אוכלוסיות שונות, הנבדלות בהרכב הגילים (למשל אוכלוסיות ביישובים שונים) בכך שנעשה שימוש באותה אוכלוסיית תקן לכל היחידות אותן משווים. השימוש בשיעורים מתוקננים הוא רק לצורכי השוואה (לערכם של השיעורים המתוקננים אין משמעות).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}