כ' חשון, תשע"ו
02 נובמבר 2015
294/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו על ידי משטרת ישראל[1]

בשנת 2014:
  • מספר התאונות הקטלניות בשנת 2014 היה 260, גבוה ב-3.2% לעומת שנת 2013 (252).

  • מספר ההרוגים בשנת 2014 היה 279, עלייה של 0.7% בהשוואה ל-2013 (277).

  • במספר הפצועים קשה חלה ירידה של 3.8%. ב-2014 היו 1,562 פצועים קשה בהשוואה ל-1,624 בשנת 2013.

  • בני 65+ מהווים כ-22% מבין הולכי הרגל שנפגעו (כפול מחלקם באוכלוסייה), בדומה לאשתקד.

  • מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה. מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-78% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-70% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים שנפגעו בעת חציית כביש (בני 65+), כ-73% נפגעו במעבר חצייה.

 

  • עלייה משמעותית בשיעור הולכי הרגל מתוך כלל ההרוגים. 42% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2014, היו הולכי רגל, לעומת שיעור ממוצע של 33% בעשור האחרון. בשנת 2014 נרשמה עלייה של 27% במספר הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים לעומת שנת 2013 (116 הרוגים לעומת 91 בשנת 2013).

  • 58% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-42% היו נשים.

 

  • חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (9.3%) גדול פי 5.5 מחלקם בנסועה השנתית (כ-1.7%).

 

  • הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול. קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-44% יחסית לשנת 2000 ומצבת כלי הרכב גדלה ב-62%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-38%, ואורך הכבישים ב-16% בלבד.

  • לפי דיווחי המשטרה[2], בשנת 2014 530 בני אדם נפגעו בתאונות שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים (כולל באזור יהודה והשומרון), מהם אדם אחד נהרג, 20 נפצעו קשה ו-509 נפצעו קל. נפגעים אלה נפגעו ב-489 תאונות, עבור 29% מהן (141 תאונות) פתחה המשטרה תיקי ת"ד, והשאר סווגו כתיקי "כללי עם נפגעים". בנוסף, אושפזו בבתי החולים 162 פצועים בעקבות תאונות דרכים שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים שלא דווחו למשטרה. על-פי המדד הרפואי ISS,[3] 8 בני אדם מבין הפצועים היו פצועים קשה, 44 פצועים בינוני ו-110 פצועים קל. (נתונים על תאונות דרכים שבהן מעורבים קורקינטים חשמליים וקלנועיות מופיעים בהמשך ההודעה.)

 

 

[1] תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו ע"י משטרת ישראל (תיקי "ת"ד"). לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון. תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון ראו בהמשך ההודעה. נתוני תאונות הדרכים מפורסמים בנפרד עבור ישראל ללא אזור יהודה והשומרון ובנפרד עבור אזור יהודה והשומרון. זאת על מנת לאפשר מעקב רציף והשוואה מהימנה בין נתונים על פני שנים.
[2] הנתונים מתייחסים לתאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו ע"י משטרת ישראל (תיקי "ת"ד") ולדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים"), כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון.
[3] ראו "המדד הרפואי ISS" בפרק הגדרות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}