כ"ט אב, תשע"ה
14 אוגוסט 2015
214/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

יולי 2015

  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2 אחוז.
  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.4 אחוז.
  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.4 אחוז.
  • מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה ב ב-0.1 אחוז.
  • מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים נותר ללא שינוי.
  • מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ירד ב-0.2 אחוז.
  • מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה ב-1.2 אחוזים.
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה ירד ב-0.6 אחוז.
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים – זכייניות ירד ב-0.6 אחוז.
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים ירד ב-0.2 אחוז.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}