כ"ו ניסן, תשע"ה
15 אפריל 2015
090/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מרס 2015
• מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3 אחוז.
• מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.9 אחוזים.
• מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.4 אחוז.
• מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה ב-0.2 אחוז.
• מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים נותר ללא שינוי.
• מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה ב-0.6 אחוז.
• מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה ב-0.1 אחוז.
• מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה ב-2.2 אחוזים.
• מדד מחירי תשומה באוטובוסים – זכייניות עלה ב-2.1 אחוזים.

• מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים עלה ב-1.4 אחוזים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}