ל' סיון, תשע"ה
17 יוני 2015
157/2015
כתבו מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​על פי נתוני מגמה של החודשים מרס-מאי
•  עלייה של 6.1% במשרות פנויות (בחישוב שנתי)
•  אחוז משרות פנויות[1]  נשאר יציב 3.0%  (בממוצע)

על פי נתונים מקוריים:
•  בקרב כלל המהנדסים (מתוכם מפתחי תוכנה) חלה מתחילת השנה עלייה מתמדת ומספר המשרות הפנויות הגיע החודש לכ- 5,400 משרות פנויות – הביקוש הגבוה ביותר 2010.

במקביל, נמשכת העלייה בקרב מפתחי תוכנה והוא הגיע לביקוש הגבוה ביותר מינואר 2010- כ-2,900 משרות פנויות.

 

[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) * 100{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}