ח' תשרי, תשע"ו
21 ספטמבר 2015
254/2015
כתבו בנימין פנש, תהילה קליין, תחום תחבורה ותקשורת


 
  • בשנת 2014 הסתכמה הנסועה (מספר הקילומטרים שנסעו כלי הרכב המנועיים) בכ-52 מיליארד ק"מ, עלייה של 2.3%, בהשוואה לשנת 2013.[*​]
  • בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, הנסועה השנתית גדלה ב-44% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-62%. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל ב-38%, ואורך הכבישים גדל ב-16%.
  • כלי רכב חדשים נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר.
  • כלי רכב פרטיים בבעלות חברת החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי מחברת החכר בשנת 2014 עמדה על 30.6 אלף ק"מ, לעומת 28.7 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או בתיור, 25.3 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה ו-14.5 אלף ק"מ בלבד לרכב פרטי בבעלות פרטית.
  • ​כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2014, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 25.4 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו 23.6 אלף ק"מ, לעומת 15.8 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין. 

[*] חישוב הנסועה השנתית בלמ"ס נעשה זו השנה השלישית בשיטה חדשה, על סמך השוואת נתוני מד המרחק של אותו רכב שנרשמו בשני מבחני רישוי בשתי נקודות זמן, בהפרש של כשנה. מספר כלי הרכב חושב בהתאם למספר הימים שלרכב היה רישיון בתוקף באותה תקופה. (בעבר חושבו נתוני הנסועה עפ"י סקר נסועה מדגמי שנערך במכוני רישוי בהסתמך על דיווחי נהגים בעת מבחן הרישוי השנתי).

 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}