י"ד אב, תשע"ה
30 יולי 2015
202/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​נתונים מנוכי עונתיות (ללוחות הירחון סקרי כוח אדם 6/2015,  ללוחות הרבעון סקרי כוח אדם 2/2015)
סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

יוני 2015:
• אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 5.2% (לעומת 5.0% במאי 2015).
• אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.2% (לעומת 64.1% במאי 2015).
• שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 60.8% (לעומת 60.9% במאי 2015).

הרבעון השני של 2015 - חודשים אפריל-יוני:
• אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 5.0% (לעומת 5.4% ברבעון הראשון 2015).
• אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.1% (לעומת 63.9% ברבעון הראשון 2015).
• שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה - 60.9% (לעומת 60.4% ברבעון הראשון 2015).
• אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 - 4.3% (לעומת 4.7% ברבעון הראשון 2015).
• אחוז בני 25-64 בכוח העבודה - 79.9% (לעומת 79.6% ברבעון הראשון 2015).
• שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 76.5% (לעומת 75.8% ברבעון הראשון 2015).
• אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.9% (לעומת 77.8% ברבעון הראשון 2015).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}