ד' אדר, תשע"ה
23 פברואר 2015
048/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

 

בינואר 2015 (לוחות)
•אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 5.6% (לעומת 5.7% בדצמבר 2014).
•אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.2% (לעומת 64.1% בדצמבר 2014).
•שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 60.6% (לעומת 60.5% בדצמבר 2014).
•אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 4.8% (לעומת 4.9% בדצמבר 2014).
•אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 79.7% (לעומת 79.6% בדצמבר 2014).
•שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 75.9% (לעומת 75.7% בדצמבר 2014).

אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.9% (לעומת 77.6% בדצמבר 2014).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}