ל' סיון, תשע"ה
17 יוני 2015
158/2015
כתבו הלן ברוסילובסקי, שמעון וינוקור, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בין השנים 2014-2008 גדל הגירעון בסחר בסחורות בין ישראל לגרמניה ב-47.0%.

נתוני המגמה בחודשים האחרונים (מרס-מאי 2015)
• עלייה של 15.6% ביצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי
• ירידה ביבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי (5.2%-) ומארצות אסיה (19.2%-){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}