ב' שבט, תשע"ה
22 ינואר 2015
018/2015
כתבו מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ברבעון הרביעי של 2014 ניתן לראות שהערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת עלתה אך אינה חיובית (מ-5.4%- ברבעון השלישי ל-0% ברבעון הרביעי). זאת לאחר מאזן שלילי ברבעון השלישי של 2014 (בעקבות מבצע "צוק איתן").

•  המאזן עדיין לא חזר לרמה שהייתה לפני מבצע "צוק איתן".
• המגבלה "המצב הביטחוני בישראל" צוינה בקרב 57% מהמנהלים במלונאות, כמגבלה חמורה. אמנם זהו אחוז נמוך מהרבעון השלישי (שבו חל מבצע "צוק איתן"), אך אותות המבצע עדיין ניכרים.
• המגבלה "מחסור בהזמנות תיירים מחו"ל" צוינה בקרב 50% מהמנהלים במלונאות כמגבלה חמורה.
• בחודש דצמבר 2014, ציפיות המנהלים לשער חליפין הן הגבוהות ביותר שנצפו מזה כשנתיים (בעוד שלושה חודשים - 3.96 ש"ח לדולר, בעוד שנה - 3.87 ש"ח לדולר והשער היציג בפועל, 3.93 ש"ח לדולר).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}